OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6328 od 29. listopada 2014.

Informator broj 6328

Uvodnik:

IVICA CRNIĆ, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu

Treba li ukinuti Vrhovni i drugostupanjske parnične sudove

Je li ustavnopravno, ali i s gledišta pravne sigurnosti i jednakosti, opravdano da Vrhovni i žalbeni sudovi u parničnom postupku ne moraju obrazlagati svoje odluke

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 57/11) omogućeno je da Vrhovni sud Republike Hrvatske ne mora obrazlagati svoje odluke kojima odbije reviziju iz članka 382. stavak 1. Zakona o parničnom postupku, već se može pozvati na razloge iz prvostupanjske, odnosno drugostupanjske presude, ako ih prihvaća ili na razloga neke prijašnje revizijske odluke.

Novelom Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 25/13) propisano je da drugostupanjski sud, ako presudom žalbu odbije, neće posebno obrazlagati presudu u slučaju da prihvaća činjenično stanje, utvrđeno prvostupanjskom presudom, kao i primjenu materijalnog prava.

Autor u članku kritički analizira te odredbe s gledišta pravne sigurnosti i jednakosti svih pred zakonom i sudom, te razmatra jesu li one u skladu s načelom vladavine prava kao najvišom vrednotom ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Autor: Ivica Crnić dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 93/14)

 • tekst Zakona
 • pojmovno kazalo
  • Zakon o zaštiti na radu
   (Nar. nov., br. 71/14 i 118/14 - ispr.)
  • Zakon o Inspektoratu rada
   (Nar. nov., br. 19/14) 
cijena: 95,00 kn