Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6376 od 27. srpnja 2015.

Informator broj 6376

Uvodnik:

ANITA MARKIĆ, dipl. iur., načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske

Prava lokalnih dužnosnika

Predmet ovog članka je pravno uređenje položaja lokalnih dužnosnika i njihova prava u okviru važeće legislative i aktualne sudske prakse. Stoga autorica ukazuje na bitne odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o pravima i obvezama državnih dužnosnika i drugih meritornih propisa koji se odnose na prava lokalnih dužnosnika te iznosi svoje mišljenje i prijedloge glede reguliranja te materija.

Autorica: Anita Markić dipl. iur., Ivanić Grad

Uredio: Krešimir Orešković, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 14/14)

s napomenama, komentarima uz pojedine odredbe i kazalom pojmova

Zagreb, 2015.

cijena: 35,00 kn

Izvanugovorni obvezni odnosi

NOVO

Zagreb, 2015.35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela


cijena: 260,00 kn

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

NOVO

cijena: 230,00 kn