OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6314 - 6315 od 13. rujna 2014.

Informator broj 6314 - 6315

Uvodnik:

LUCIJA POPOV, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore

Hrvatska javnobilježnička komora kao jedan od stupova razvoja društva i načela vladavine prava

U povodu 20. obljetnice javnog bilježništva

Javnobilježnička služba društveno je izuzetno značajna, jer riječ je o pravu sastavljanja i izdavanja isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju određena prava, ovjeri i čuvanju isprava, novca i drugih vrijednosti, o suradnji sa sudovima i drugim javnim institucijama. Sve te poslove obavljaju javni bilježnici, udruženi u Hrvatsku javnobilježničku komoru.

U Zagrebu se održava od 14. do 16. studenoga 2014. svečanost u povodu dvadeset godina javnobilježničke službe u Republici Hrvatskoj. Stoga, o tome kako Komora i njezini članovi ostvaruju svoja prava i ispunjavaju obveze u svakodnevnoj praksi, za čitatelje Informatora govori gospođa LUCIJA POPOV, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

Autorica: Lucija Popov, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore

Za informator razgovarao: Božidar Majić

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

Zagreb, 2014

cijena: 45,00 kn

(Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)¸
Redakcijski pročišćeni tekst 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13)
Redakcijski pročišćeni tekst

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
(Nar. nov., br. 160/13)

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
(Nar. nov., br. 79/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014

cijena: 80,00 kn