Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6424 od 27. lipnja 2016.

Informator broj 6424

Uvodnik:

Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti i ponešto o tzv. slučaju »švicarski franak«

Predmet ovog članka je upravo jedno aktualno pitanje: mogućnost izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti prema odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) i aktualna tema o tzv. slučaju »švicarski franak«.

Autorica u ovom članku analizira pretpostavke za raskid ugovora, iznosi aktualnu sudsku praksu, a glede teme tzv. slučaja »švicarski franak«, postavlja pitanje nije li se taj slučaj možda mogao rješavati primjenom Zakona o obveznim odnosima, bez donošenja posebnih zakona.

Autorica: Jadranka Matić dipl. iur., sutkinja Općinskog suda u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

 
Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 150,00 kn

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera

Zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 190,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2016.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn