Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6446 od 28. studenog 2016.

Informator broj 6446

Uvodnik:

Urušavanje pravne zaštite u parničnom postupku

Ovim člankom autor se uključio u raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016. Ocjenjuje da su brojnim novelama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14), u cilju ubrzanja postupka, urušena pravna sigurnost i kvaliteta pravne zaštite.

Drži da je u Nacrtu prijedloga izostalo sustavno i kvalitetno uređenje pravne zaštite te da narušena pravna sigurnost u parničnom postupku zahtijeva uspostavu optimalne ravnoteže između pravnog standarda, suđenja u razumnom roku i pravilnog utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja.

Autor: mr. sc. Antun Šagovac dipl. iur, odvjetnik u Velikoj Gorici

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora: