OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6320 od 01. listopada 2014.

Informator broj 6320

Uvodnik:

DANIJEL HINŠT, univ. spec. europskih studija, dipl. politolog, voditelj Službe za usluge na unutarnjem tržištu EU pri Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske

EU Direktiva o uslugama

Okvir za lakše poslovanje na unutarnjem tržištu usluga u EU

Direktiva o uslugama Europske unije bitan je dokument koji je dobio na važnosti i u strategiji Europa 2020.

Naime, da bi se omogućila sloboda pružanja usluga i pojednostavnili administrativni uvjeti za konkurentnije poslovanje na unutarnjem tržištu usluga u Europskoj uniji, Europska komisija predložila je pravni okvir za liberalizaciju tržišta usluga, odnosno Direktivu o uslugama.

Što je sadržaj te Direktive i što znači njezina implementacija u hrvatskoj praksi, piše autor u ovom članku.

Autor: Danijel Hinšt, univ. spec. europskih studija, dipl. politolog, voditelj Službe za usluge na unutarnjem tržištu EU pri Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske

Uredila: Desanka Đikandić, dipl. oec.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2014.

 

Sadržaj u PDF formatu

cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 75/14)

• pojmovno kazalo

Sadržaj u PDF formatu

cijena: 75,00 kn