Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017.

Informator broj 6482 - 6483

Uvodnik:

Novi zakon o koncesijama - ciljevi i rješenja

Svrha ovog članka je, na načelnoj razini, upoznati čitatelje i zainteresiranu stručnu javnost o novinama iz novog Zakona o koncesijama, pri čemu izdvajamo rješenja koja se odnose na osnovna obilježja i pojedine segmente koncesioniranja. Postupak donošenja novog Zakona o koncesijama (u nastavku teksta: ZoK), koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 69/17, predstavljao je za Vladu RH, kao ovlaštenog predlagatelja, izazov, kako zbog rokova donošenja i prenošenja same Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji2 (u nastavku teksta: Direktiva), tako i promišljanja o određivanju modela koji će biti prilagođen gospodarstvu Republike Hrvatske (u nastavku teksta: RH).

ZoK kao lex generalis uređuje postupke davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, politiku koncesija, pravnu zaštita u postupcima davanja koncesije, prekršajne odredbe te druga pitanja u svezi s koncesijama, dok posebni, tzv. »sektorski« zakoni uređuju posebna pitanja davanja koncesija za određene djelatnosti i područja. Cilj predlaganja novog zakona bio je da, osim tih odredaba koje se donose u cilju usklađivanja s navedenom Direktivom, riješi i neke dvojbe koje su se javljale u primjeni Zakona o koncesijama iz 2012. godine (u nastavku teksta: ZoK/2012) odnosno da ih jasnije uredi. Važno je, pritom, napomenuti da je velik dio odredaba ZoK/2012 ostao nepromijenjen. 

 

Autor: mr. sc. Krešimir Dragić, Autor je zaposlenik Ministarstva financija RH. Iznesena stajališta su stajališta autora i nužno ne moraju predstavljati službeno stajalište institucije u kojoj je zaposlen.

IZ NAKLADE Novog informatora:

PRAVNO UTEMELJENJE I IMPLIKACIJE IMPLEMENTACIJE

Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 420,00 kn

(Nar. nov., br. 103/15)

  • tekst Obiteljskog zakona
  • pojmovno kazalo
NOVO
 
cijena: 75,00 kn

VERBA IURIS

Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 240,00 kn