Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6419 od 23. svibnja 2016.

Informator broj 6419

Uvodnik:

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika

Primjena propisa u praksi

Učinkovita prevencija i suzbijanje sukoba interesa temelji se na transparentnosti rada tijela javne vlasti, jačanju integriteta službenika, zakonodavnoj regulativi i javnosti politika u sprječavanju sukoba interesa. Pri tome, u odnosu na sukob interesa službenika, u cilju prevencije bilo bi potrebno u zakonskoj regulativi precizirati i postrožiti odredbe sustava prijavljivanja, kojim bi se privatni interesi prijavili pri zapošljavanju u državnom tijelu ili upravnom tijelu lokalne samouprave, zajedno s redovitom prijavom privatnih interesa u određenim razmacima i svaki put kad dođe do promjene u naravi ili opsegu takvih privatnih interesa. Stoga autorica u ovom članku piše o sukobu interesa državnih i lokalnih službenika prema odredbama temeljnih propisa - Zakona o državnim službenicima i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i međunarodnim propisima koji se primjenjuju u toj materiji.

Autorica: Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera

Zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 190,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2016.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 103/15)

  • tekst Obiteljskog zakona 

  • pojmovno kazalo

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2016.

NOVO

cijena: 75,00 kn