Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6514 od 19. ožujka 2018.

Informator broj 6514

Uvodnik:

Dopuštenost otkaza trudnoj radnici u svjetlu odluke Suda Europske unije u predmetu C-103/16

Nedavno je Sud Europske unije analizirao primjenu Direktive Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili koje doje, te je u predmetu C-103/16 od 22. veljače 2018. taj Sud donio odluku o određenim načinima tumačenja pojedinih odredaba te Direktive. Da bi se u potpunosti shvatila važnost te odluke Suda EU na naše zakonodavstvo i sudsku praksu, u članku, osim analize toga predmeta, donosimo i analizu odluke u predmetu C-103/16 u odnosu na hrvatske pozitivne propise radnog prava.

Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

IZ NAKLADE Novog informatora:

Nar. nov., br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)

• redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe

• pojmovno kazalo

Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 71/15 i 104/17)

  • tekst Stečajnog zakona
  • pojmovno kazalo

Zagreb 2017.

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH, 55/13, 60/13 – ispr. i 108/17)

  • re­dak­cij­ski pro­čiš­će­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
cijena: 60,00 kn