Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6497 od 20. studenog 2017.

Informator broj 6497

Uvodnik:

Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2017.

U saborsku proceduru upućen je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, zajedno s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 2. studenoga 2017. U nastavku teksta dajemo kratak pregled promjena u proračunu za 2017. godinu te pregled odredaba Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu koje su se mijenjale.

IZ NAKLADE Novog informatora:

 I (PRE)USTROJ BOSNE I HERCEGOVINE

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
cijena: 310,00 kn

(Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst, 91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

  • redakcijski pročišćeni tekst
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb 2017.
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn