Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6488 od 18. rujna 2017.

Informator broj 6488

Uvodnik:

Odgovornost i kultura zastupnika Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor, nakon ljetne stanke, započeo je s radom 15. rujna 2017., a jedan dio zastupnika i zastupnica dočekala je Odluka o umanjenju zastupničkog paušala zbog neopravdanog izostanka (u nastavku teksta: Odluka)1, koju je donio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora (u nastavku teksta: Odbor za izbor), 31. kolovoza 2017. 

Autorica: Slavica Banić dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn

PRAVNO UTEMELJENJE I IMPLIKACIJE IMPLEMENTACIJE

Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 420,00 kn

(Nar. nov., br. 103/15)

  • tekst Obiteljskog zakona
  • pojmovno kazalo
NOVO
 
cijena: 75,00 kn