Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6458 od 20. veljače 2017.

Informator broj 6458

Uvodnik:

dr. sc. ALEN RAJKO, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci

Javni interes u hrvatskom upravnom postupovnom pravu

Aktualne teme

U ovom članku autor piše o jednom značajnom pravnom pitanju, odnosno o implikacijama normiranja standarda javnog interesa u postupovnom segmentu hrvatskoga upravnog prava, tj. u odredbama dvaju glavnih pravnih izvora na tome području - Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09 - u nastavku teksta: ZUP) i Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16 - Odluka USRH - u nastavku teksta: ZUS), a potonji je Zakon jedan »od najvažnijih pravnih akata u demokratskom društvu utemeljenom na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava«. 

Autor: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

VERBA IURIS

Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 240,00 kn

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

(Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – proč. tekst i 5/14 – Odluka USRH)

  • Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske
  • Zakon o hrvatskom državljanstvu (redakcijski pročišćeni tekst)
  • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
  • Abecedno pojmovno kazalo Ustava

Sedamnaesto izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 95,00 kn
 
Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 150,00 kn