OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6273 - 6274 od 24. travnja 2014.

Informator broj 6273 - 6274

Uvodnik:

akademik JAKŠA BARBIĆ, predsjednik Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu

Aktualnosti zakonodavstva i prakse

52. Susret pravnika - Opatija, 14.-16. svibnja 2014.

U Opatiji će se održati savjetovanje pravnika u gospodarstvu od 14.-16. svibnja 2014. Taj 52. Susret pravnika pod naslovom »Aktualnosti zakonodavstva i prakse« odnosit će se na pitanja zanimljiva pravnicima u gospodarstvu u području statusnog prava, prava društava i radnog prava.

U ovom broju, stoga, donosimo uvodno izlaganje akademika Jakše Barbića, predsjednika Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu, koje se odnosi na pravnu sigurnost i ulogu udruga u promjeni stanja u pravu i na druga pitanja koja će biti predmetom rasprave na ovim Susretima.

Autor: akademik Jakša Barbić

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)¸
Redakcijski pročišćeni tekst 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13)
Redakcijski pročišćeni tekst

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
(Nar. nov., br. 160/13)

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
(Nar. nov., br. 79/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014

cijena: 80,00 kn

Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst,91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13 i 145/13)

  • redakcijski pročišćeni tekst
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb 2014.

Sadržaj u PDF formatu

cijena: 115,00 kn