Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6427 od 18. srpnja 2016.

Informator broj 6427

Uvodnik:

Neplaćeni i plaćeni dopust zaposlenika u javnim službama

– aktualne teme –


U ovom članku autorica donosi pregled prava na neplaćeni i plaćeni dopust službenika i namještenika ugovorenih Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i pregled granskih kolektivnih ugovora po pojedinim djelatnostima u javnim službama, kojima je to pravo ugovoreno. Istovremeno u članku donosimo i tumačenje Povjerenstva za primjenu odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora službenika i namještenika u javnim službama. Članak ćemo objaviti u dva dijela.


Autorica: Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

 
Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 150,00 kn

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera

Zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 190,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2016.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn