Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6363 od 27. travnja 2015.

Informator broj 6363

Uvodnik:

prof. dr. sc. BRANKO SMERDEL, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hibridni parlamentarizam nakon tri predsjednička mandata

U ovom broju o iskustvima u sustavu ustrojstva državne vlasti odnosno parlamentarizma nakon tri predsjednička mandata, od Promjena Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 113/00), kada je Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH) dopunjen i promijenjen, piše prof. dr. sc. BRANKO SMERDEL, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Autor iznosi svoje mišljenje o položaju predsjednika Republike i dosadašnjim iskustvima te ih uspoređuje s drugim primjerima iz svijeta.

Autor: prof. dr. sc. Branko Smerdel, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.