Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6441 od 24. listopada 2016.

Informator broj 6441

Uvodnik:

Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj

– stupio na snagu Zaključak Vlade Republike Hrvatske 1. listopada 2016. – 

Novi IX. saziv Hrvatskog sabora konstituiran je 14. listopada 2016. Kako je Hrvatski sabor odmah krenuo u proceduru donošenja zakona to upućujemo na određena pitanja u ovom članku. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici od 25. svibnja 2016., Zaključak kojim je obvezala središnja državna tijela uprave da u pripremi nacrta zakona kojima se uređuju pojedina pitanja upravnog postupka dostave Ministarstvu uprave Republike Hrvatske Izjavu o usklađenosti nacrta prijedloga i Prikaz usklađenosti postupovnih odredaba sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Taj Zaključak donesen je s odgodnim rokom i učinkom od 1. listopada 2016. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske uputilo je, 4. listopada 2016., dopis u kojem je obavijestilo središnja tijela da je taj važan Zaključak stupio na snagu. O dužnostima tijela i obvezama Ministarstva uprave RH autor piše u ovom članku.

Autor: dr. sc. Frane Staničić, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora: