Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6510 od 19. veljače 2018.

Informator broj 6510

Uvodnik:

Pravo zatvorenika na naknadu štete zbog neadekvatnih uvjeta u zatvoru

Autor u ovom članku prikazuje načelna stajališta o tome u kakvim uvjetima moraju biti zatvorenici/pritvorenici odnosno osobe koje su sada u istražnom zatvoru, te kakva su im prava u parničnim postupcima koje vode radi naknade štete koju su pretrpjeli zbog boravka u neadekvatnim zatvorskim uvjetima, koji su ispod prihvaćenih standarda.

Autor: Robert Peček dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

Nar. nov., br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)

• redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe

• pojmovno kazalo

Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 71/15 i 104/17)

  • tekst Stečajnog zakona
  • pojmovno kazalo

Zagreb 2017.

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH, 55/13, 60/13 – ispr. i 108/17)

  • re­dak­cij­ski pro­čiš­će­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
cijena: 60,00 kn