OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6336 od 26. studenog 2014.

Informator broj 6336

Uvodnik:

Načelo razmjernosti i europski uhidbeni nalog

Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

U ovom broju pišemo o ostvarenju načela razmjernosti uređenog Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Nar. nov. - MU, br. 18/97, 6/99 - proč. tekst, 8/99 - ispr., 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10) i europskom uhidbenom nalogu.

Najvažniji pravosudni instrument kojim se implementira načelo međusobnog priznanja i povjerenja država članica EU, jest europski uhidbeni nalog, stvoren i prihvaćen u svrhu brže i djelotvornije borbe ponajprije protiv teških i organiziranih kaznenih djela.

Europski uhidbeni nalog usvojen je Okvirnom odlukom o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica od 13. lipnja 2002. 

Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Nar. nov., br. 91/10, 81/13 i 124/13) u hrvatsko zakonodavstvo implementirana je ta Okvirna odluka.

O važnosti ostvarenja načela razmjernosti i slučajevima Europskog suda za ljudska prava u primjeni instituta europskog uhidbenog naloga pišu autori u ovom članku.

Autori: Ivan Turudić dipl. iur., sudac i predsjednik Županijskog suda u Zagrebu; Tanja Pavelin Borzić dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Ivana Bujas dipl. iur., sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 93/14)

 • tekst Zakona
 • pojmovno kazalo
  • Zakon o zaštiti na radu
   (Nar. nov., br. 71/14 i 118/14 - ispr.)
  • Zakon o Inspektoratu rada
   (Nar. nov., br. 19/14) 
cijena: 95,00 kn