OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6308 - 6309 od 23. kolovoza 2014.

Informator broj 6308 - 6309

Uvodnik:

ŽELJKO KUDRIĆ, dipl. iur., viši sudski savjetnik u Prekršajnom sudu u Daruvaru

Najnovije izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama

U članku autor prikazuje sadržaj nekih značajnijih novina koje donose odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 92/14), kao temeljnog propisa koji regulira cestovni promet.  

S obzirom na to da većina ljudi gotovo svakodnevno sudjeluje u prometu na cesti, bilo kao vozači, bilo kao putnici u/na vozilu ili pješaci, sasvim je izvjesno da je većina neposredno zainteresirana za problematiku koju pravno uređuje navedeni Zakon, pa je u tom smislu i svrha ovoga članka ukazati široj javnosti na nove, značajnije izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Autor: Željko Kudrić dipl. iur., viši sudski savjetnik u Prekršajnom sudu u Daruvaru

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

Zagreb, 2014

cijena: 45,00 kn

(Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)¸
Redakcijski pročišćeni tekst 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13)
Redakcijski pročišćeni tekst

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
(Nar. nov., br. 160/13)

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
(Nar. nov., br. 79/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014

cijena: 80,00 kn