Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6459 od 27. veljače 2017.

Informator broj 6459

Uvodnik:

KRISTINA ZOVKO, dipl. iur., Viša stručna savjetnica pročelnika u Gradu Zagrebu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 


Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

U ovom članku autorica KRISTINA ZOVKO, dipl. iur., viša stručna savjetnica pročelnika u Gradu Zagrebu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, daje pregled odredaba novog Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN) koje se odnose na sklapanje, izvršenje i raskid ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma, kao i ostalih odredaba koje su bitne za ugovore, kako za javne, tako i za sektorske naručitelje, te ukazuje na bitne odrednice novog Zakona o javnoj nabavi.


Autorica: Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

VERBA IURIS

Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 240,00 kn

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

(Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – proč. tekst i 5/14 – Odluka USRH)

  • Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske
  • Zakon o hrvatskom državljanstvu (redakcijski pročišćeni tekst)
  • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
  • Abecedno pojmovno kazalo Ustava

Sedamnaesto izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 95,00 kn
 
Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 150,00 kn