Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov, br. 125/11 i 144/12, 56/15 i 61/15 - ispr.)

  • redakcijski pročišćeni tekst
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
III. izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

NOVO

cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 71/15)

  • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Stečajnog zakona
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb 2015.

NOVO

cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 14/14)

s napomenama, komentarima uz pojedine odredbe i kazalom pojmova

Zagreb, 2015.

cijena: 35,00 kn