Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6453 od 16. siječnja 2017.

Informator broj 6453

Uvodnik:

JASNA GAŽIĆ FERENČINA, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Mišljenje br. 19 Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o ulozi predsjednika sudova

(Usvojeno na sastanku CCJE-a, Strasbourg, 10. studenoga 2016.)

U ovom broju donosimo sadržaj Mišljenja br. 19, usvojenog na sastanku savjetodavnog tijela pri Odboru ministara Vijeća Europe (CCJE) od 10. studenoga 2016.

Savjetodavno vijeće europskih sudaca Mišljenje br. 19 tematski je odredilo ulogu, izbor i značenje funkcije predsjednika sudova, a osobito upravljačke funkcije predsjednika sudova. 

Isto tako, u ovom članku u nastavku teme autorica piše i o preporukama i zaključcima Savjetodavnog vijeća europskih sudaca.

Autorica: Jasna Gažić Ferenčina dipl. iur., sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

VERBA IURIS

Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 240,00 kn

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

(Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – proč. tekst i 5/14 – Odluka USRH)

  • Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske
  • Zakon o hrvatskom državljanstvu (redakcijski pročišćeni tekst)
  • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
  • Abecedno pojmovno kazalo Ustava

Sedamnaesto izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 95,00 kn
 
Zagreb, 2016.
 
NOVO
 
cijena: 150,00 kn