OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6298 - 6299 od 19. srpnja 2014.

Informator broj 6298 - 6299

Uvodnik:

prof. dr. sc. MIRJAN DAMAŠKA, professor emeritus, Yale Law School

Bît sudačke funkcije u zemljama anglo-američke tradicije i razlike u odnosu na sustav Republike Hrvatske

Profesor dr. sc.  Mirjan Damaška dobio je 12. lipnja 2014. Nagradu Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za iznimna postignuća u pravnoj struci i osobit doprinos vladavini prava, o čemu smo pisali u Informatoru, broj 6292-6293 od 25. i 28. lipnja 2014. Međutim, pitanja o kojima ćemo razgovarati odnose se na raspad bivše SFRJ na Republike, sada suverene države, koje su prihvatile granice iz tog razdoblja.

Međutim agresijom i ratnim operacijama bivše JNA to načelo nije poštovano. Bilateralnim dogovorom nije postignuto pravično rješenje, a niti naknada ratne štete, o čemu se pravorijek traži kod Međunarodnog suda pravde u Haagu. Za javnost je, isto tako, zanimljivo i pitanje vezano uz imigracije i prava imigranata, posebice u državama u kojima je njihov broj doista respektabilan.

O tim i drugim pitanjima, stanju i mogućim rješenjima, za naše čitatelje govori professor emeritus dr. sc. MIRJAN DAMAŠKA.

Autor: prof. dr. sc. Mirjan Damaška, professor emeritus, Yale Law School

Za informator razgovarao: Božidar Majić

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

Zagreb, 2014

cijena: 45,00 kn

(Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)¸
Redakcijski pročišćeni tekst 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13)
Redakcijski pročišćeni tekst

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
(Nar. nov., br. 160/13)

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
(Nar. nov., br. 79/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014

cijena: 80,00 kn