Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6372 od 29. lipnja 2015.

Informator broj 6372

Uvodnik:

SANDRA MARKOVIĆ, viša ustavnosudska savjetnica-mentorica, voditeljica Savjetničke službe

Zakoni kojima se uređuje visoko obrazovanje

– ustavno jamstvo autonomije sveučilišta i načelo vladavine prava - u povodu Odluke USRH U-I-7431/2014, U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.–

U ustavnosudskom postupku odlučivano je o prijedlogu Rektorskog zbora Republike Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Tim je člankom dopunjen Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju novim člankom 57.a, koji uređuje plaće rektora i prorektora javnih sveučilišta.

Ustavni sud je Odlukom U-I-7431/2014, U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015. (Nar. nov., br. 60/15) ukinuo članak 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 94/13). Stoga autorica u ovom članku piše o bitnim odrednicama te Odluke.

Autorica: Sandra Marković, viša ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 14/14)

s napomenama, komentarima uz pojedine odredbe i kazalom pojmova

Zagreb, 2015.

cijena: 35,00 kn

Izvanugovorni obvezni odnosi

NOVO

Zagreb, 2015.35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela


cijena: 260,00 kn