Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6402 - 6403 od 01. veljače 2016.

Informator broj 6402 - 6403

Uvodnik:

REGISTAR PRAVNIH PROPISA REPUBLIKE HRVATSKE

sa stanjem 1. siječnja 2016. (Nar. nov., br. 141/15)

Registar pravnih propisa pripremljen je u Dokumentacijskom centru Novog informatora, u kojem se godinama prikupljaju i prate svi propisi za potrebe pretplatnika i uredništva lista Informator, prema nomenklaturi lista Informator, koju navodimo u sadržaju Registra.

U Dokumentacijskom centru mogu se također dobiti informacije o propisima donesenim nakon izlaska Registra iz tiska kao i o propisima koji su prije bili na snazi, informacije o člancima, sudskoj praksi i odgovorima iz rubrike VI-MI te podatci o Međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska, odnosno koje je preuzela sukcesijom ili akcesijom.

Priredio: Izdanje priređeno u dokumentaciji Novog informatora

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 103/15)

  • tekst Obiteljskog zakona 

  • pojmovno kazalo

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2016.
 

NOVO
 
cijena: 75,00 kn

(Nar. nov., br. 74/14)

  • Tekst Zakona s napomenama i komentarom 
  • Sudska praksa
  • Ogledni primjeri 
  • Pojmovno kazalo 
Zagreb, 2015.
 
NOVO
 
cijena: 180,00 kn