Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6500 od 11. prosinca 2017.

Informator broj 6500

Uvodnik:

Prestanak rada Fonda za naknadu oduzete imovine i dovršetak postupka denacionalizacije

Danom stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Nar. nov., br. 117/17), 1. siječnja 2018., prestaje vrijediti Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (Nar. nov., br. 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13), a ujedno Fond za naknadu oduzete imovine prestaje s radom.

Autor: Robert Peček dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH, 55/13, 60/13 – ispr. i 108/17)

  • re­dak­cij­ski pro­čiš­će­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – Odluka USRH i 29/17)

  • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
  • pojmovno kazalo
III. izdanje

Zagreb, 2017.
 
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

 

cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)

  • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

cijena: 95,00 kn