OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6272 od 16. travnja 2014.

Informator broj 6272

Uvodnik:

IVAN KLEŠIĆ, glavni državni revizor

Državni ured za reviziju – djeluje stručno i cjelovito

Djelovanje, prava i obveze sudionika u javnom sektoru od Vlade do jedinice lokalne uprave, dakako uključivši i javne službe, udruge te gospodarske tvrtke - uređena su odgovarajućim zakonima i brojnim podzakonskim aktima. No, jednako je toliko važno koliko se propisi odgovarajuće, dakle cjelovito primjenjuju u praksi, koliko se ostvaruje njihova intencija.

Jedna od institucija koja o tome brine, koja stručno i cjelovito obavlja nadzor, jest i Državni ured za reviziju. O radu i rezultatima, za naše čitatelje govori glavni državni revizor, gospodin IVAN KLEŠIĆ.

Autor: Ivan Klešić, glavni državni revizor

Za informator razgovarao: Božidar Majić

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

(Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)¸
Redakcijski pročišćeni tekst 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13)
Redakcijski pročišćeni tekst

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
(Nar. nov., br. 160/13)

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
(Nar. nov., br. 79/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014

cijena: 80,00 kn

Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst,91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13 i 145/13)

  • redakcijski pročišćeni tekst
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb 2014.

Sadržaj u PDF formatu

cijena: 115,00 kn