OTVORENA KNJIŽARA
NOVOG INFORMATORA
u Zagrebu
Petrinjska 13
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije

"Informator" broj 6343 od 20. prosinca 2014.

Informator broj 6343

Uvodnik:

DESA SARVAN, dipl. iur., savjetnica za pravne poslove Istarske županije

Novela Zakona o komunalnom gospodarstvu

(Nar. nov., br. 147/14)

Predmet ovog članka su odredbe Novele Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 94/13 i 153/13) koja je donesena na 15. sjednici Hrvatskog sabora, 2. prosinca 2014.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 147/14), koji stupa na snagu 20. prosinca 2014., donesene su velike i značajne izmjene u institutu komunalne naknade.

Tom Novelom Zakona o komunalnom gospodarstvu, značajno su izmijenjene odredbe u financiranju održavanja i gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade, kao i u financiranju održavanja i građenja objekata predškolskog, školskog i socijalnog sadržaja, te druge novine i u nadležnosti u inspekcijskom nadzoru, o čemu autorica, DESA SARVAN, dipl. iur., piše u ovom članku.

Autorica: Desa Sarvan dipl. iur., savjetnica za pravne poslove Istarske županije

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.