Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6355 od 02. ožujka 2015.

Informator broj 6355

Uvodnik:

doc. dr. sc. LANA OFAK, docentica na Katedri upravnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

KATICA BEZUH, dipl. ing. geol., viša inspektorica zaštite prirode Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode

O ovlastima inspekcije zaštite prirode, s posebnim osvrtom na izvršenje rješenja inspektora

U ovom članku autorice pišu o odredbama Zakona o zaštiti prirode (Nar. nov., br. 80/13) koje se odnose na ovlasti inspekcije zaštite prirode odnosno o provođenju inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor zaštite prirode provodi se ne samo nad primjenom odredaba Zakona o zaštiti prirode, nego i propisa donesenih na temelju toga Zakona, kao i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama i Zakona o genetski modificiranim organizmima. U ovom, prvom dijelu članka autorice se bave ovlastima inspektora u donošenju rješenja i izvršenju rješenja inspektora.

Istodobno ukazuju na odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) kojima se uređuje ta materija i na razliku u odnosu na posebne odredbe Zakona o zaštiti prirode. U drugom dijelu članka pisat ćemo o provedbi izvršenja.

Autori: Lana Ofak dipl. iur., asistentica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Katica Bezuh, viša inspektorica zaštite prirode Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.